Geolog cz

Geologie, hydrogeologie, inženýrská geologie, geofyzika, tepelná čerpadla, hledání vody.

Stránka je rozcestník na weby užitečné při práci v geologické profesi a občas dokonce informuje i o novinkách  z oboru.

Česká geologická služba Geofond Česká geologická společnost Unie geologických asociací Česká asociace hydrogeologů

Česká asociace inženýrských geologů

Česká asociace lož. geologů Česká asociace geofyziků

Užitečné prakticky použitelné stránky:

Generátor map           Geoweb - geologické mapy ČR

Nahlížení do katastru nemovitostí Převody souřadnic

Převod fyzikálních jednotek

Seznamy odborně způsobilých osob ze všech oborů  geologie

Co by Vás mohlo zajímat:

 

Prolomení limitů těžby z pohledu inženýrského geologa (článek "Jezeří znovu v ohrožení část 1 a část 2 "). 

 

Web Academon - novinky a zajímavosti z vědy

 

Slovenské drahokamy a minerály

Hydrogeologie, studny, vrty, vsakování a geotermální energie:

Naše seznamy doporučených spolehlivých firem zahrnují jen ty, ve kterých hydrogeologické práce řídí konkrétní odpovědný řešitel  - člen České asociace  hydrogeologů(ČAH) v souladu s metodikami  ČAH. U každé firmy je její odpovědný řešitel uveden.  Zodpovídá za provedení prací podle platných zákonů, norem a metodických pokynů asociace a o jeho odborné způsobilosti rozhodlo ministerstvo.

Firmy oprávněné provádět hydrogeologické práce a hledání vody

Zeměvrtné a studnařské firmy

Seznamy doporučených spolehlivých firem průběžně doplňujeme o firmy, jejichž  odpovědný řešitel se nám přihlásí a potvrdí, že zodpovídá za to, že se řídí Metodickými pokyny asociace.

Studny.info
Užitečné informace
o hledání vody, studnách, vrtech, jejich  konstrukci a příslušné legislativě.

Dotazy - naše odpovědi na Vaše dotazy týkající se podzemní vody - studny, vrty, hledání vody, vsaky a domovní čističky, sousedské spory

Přijaté a schválené výklady legislativní komise MZe ČR na úseku vodního hospodářství

Provádíme i levné vrtané studny průměr 400 mm do měkkých hornin, štěrkopísku a sutí

Poskytujeme rychlé informace o hydrogeologických poměrech pozemků, návrh řešení a vodoprávní pomoc


ČSVTS zahajuje 1.2.2013 vydávání evropské profesní karty inženýra pro absolventy magisterského cyklu inženýrských vzdělávacích programů  - karta dokumentuje kvalitu vzdělání a profesní kompetence podle mezinárodně uznávaných standardů. Držitelům karty zjednoduší prokazování odborné kvalifikace při získávání zaměstnání v Evropě. www.engineering-card.cz Evropská profesní karta inženýra

Agentura A až Zet® - RNDr. Petr Čížek. A až Zet je ochranná známka zaregistrovaná Úřadem pro ochranu průmyslového vlastnictví. © RNDr. Petr Čížek a autoři  publikovaných příspěvků. All rights reserved.  Kontakt: info@aazzet.cz